Metsamaa ost, metsa ost aastast 1997

Metsa ost ja metsa ülestöötamine on meie põhitegevusvaldkond.

Kui soovite müüa metsakinnistut otse metsandusvaldkonnas tegutsevale ettevõttele, mitte vahendajale, siis viibite just õigel veebilehel.

OÜ Tava Mets on 1997 aastal asutatud ja 20 aastat stabiilselt metsamajanduse valdkonnas tegutsev eesti omanikele kuuluv juriidiline isik. Oleme reaalselt metsamajandusliku tegevus-suunitlusega ettevõte. Firma metsandusalane majandustegevus on otseselt Eesti puidutoodete eksporti toetav. Tööhõive osas on püsitööl 15 inimest. Enamuse ettevõtte käibest moodustab metsa ülestöötamine ja puidu müük Eesti suurimatele ümarpuidu varujatele, kes peale ümbertöötlemist erinevad tootegrupid kas ekspordivad, või varustavad toormega kohalikku puidutöötlemissektorit. OÜ Tava Mets omanduses on üle 1000 ha põllu- ja üle 6000 ha PEFC sertifikaadiga metsamaad. Igal aastal omandame juurde keskmiselt 500 ha metsamaad.

pefcedukas

 

Meie prioriteediks metsa majandamisel on tasakaalukas ja eetiline metsakasutus. Loodame samadel kaalutlustel toimida igas olukorras jätkuvalt ka edaspidi. Soovime, et meie majandustegevuse tulemusena säilib metsade tootlikus ja uuenemisvõime, ning mets kui looduskeskkond ka tulevastele põlvedele.

 

Lugupeetud metsaomanik, kui soovite müüa oma metsakinnistut, võtke kindlasti ühendust, loodame, et leiate meie näol endale sobiva partneri.

Küsi hinnapakkumist

OÜ Tava Mets metsaeksperdid on kogemustega ja vastava haridusega metsandus-spetsialistid. Kõigil selle ala töötajatel on mitmeaastane eralane töökogemus ning nad omavad praktikas kinnistunud oskusi ja teadmisi.

Alates 2015 aastast oleme SOS Lasteküla toetajad.

SOS Lasteküla eesmärk on pakkuda on pakkuda vanemliku hooleta jäänud lastele samasugust kindlus- ja kodutunnet nagu on nende eakaaslastel.

 

Saate teha koos meiega kingituse SOS Lasteküla lastele. Ka väike ühekordne annetus on suur kingitus!

 

 Meie aitame lapsi!