Mets ei ole ainult puude raieplaan ja isetaastuv loodusresurss, vaid terve ökosüsteem

Mets ei ole ainult puude raieplaan, mis on reguleeritud metsaseadusega vaid terve ökosüsteem, mis on elupaigaks lisaks seal kasvavatele puudele ka väga mitmesugustele eluvormidele. Sellepärast on oluline osata metsa majandamisel näha "puude taga metsa" selle täies perpektiivis.

Eestis asub geograafilisel metsavööndi laiuskraadil. See asjaolu võimaldab meil metsa intensiivsemalt majandada ja
õigete majandusvõtete kasutamisel on metsa looduslik iseuuenemine inimese kaasabil vägagi edukas.


Meie prioriteediks metsa majandamisel on tasakaalukas ja eetiline metsakasutus. Raiealade mineraliseerimine ja külv, metsaistutus ja noorendike hooldamine on meie igakevadised tegemised mis soodustavad uue metsapõlvkonna arengut.

Soovime, et meie majandustegevuse tulemusena säilib metsade tootlikus ja uuenemisvõime, ning mets kui looduskeskkond ka tulevastele põlvedele.


OÜ Tava Mets omab PEFC setrifikaati kogu metsakooslusele suurusjärgus 6000 ha (2015 a). Sertifikaadi saavad metsaomanikud, kes majandavad oma metsa säästva metsamajanduse põhimõtetel.
pefc

PEFC tarneahela sertifikaat võimaldab ettevõttel osta, toota, müüa või vahendada puitu PEFC sertifitseeritult. Lisaks annab tarneahela sertifikaat ettevõttele turueelise nii Eestis kui ka välismaal, kuna nõudlus tunnustatud, globaalsete sertifitseerimissüsteemide alusel sertifitseeritud toodangu järele järjest kasva PEFC metsamajandamise sertifikaati omab Eestis näiteks RMK