Ostame raiumata ja raiutud metsamaad ja metsakinnistuid üle Eesti (välja arvatud saared).

 

Tava Mets OÜ on usaldusväärne ja pikaajalise kogemusega metsaettevõtte. Ostame metsa, metsamaad ja metsakinnistuid. Hinnastamisel lähtume põhimõttest, et metsa väärtus ajas kasvab. Seetõttu pakume oma klientidele hinda ka selle metsakasutuse eest, mida hetkel majandada ei saa. Metsakinnistule hinnapakkumise saamiseks on mugav kasutada meie portaali: metsaostmine.ee Metsa, metsamaa, metsakinnistute ost, ülestöötamine ja metsa uuendamine on meie põhitegevusaladeks. Metsa on soovitatav võõrandada koos maaga. Kohustused (maamaks, metsa uuendamine ja järelvalve) ning metsamajandamisest tulenevad kohustused ja riskid kanduvad üle uuele omanikule. Lisaks on omanikule tagastatud metsa müük koos maaga tulumaksuvaba. Raieõiguse võõrandamisel tuleb aga saadav tulu deklareerida, mis tähendab tulumaksu tasumise kohustust. Metsakinnistu ostul hoiustatakse ostusumma notari deposiitkontole, misjärel pärast asjaõiguslepingu sõlmimist kannab notar ostusumma müüja pangakontole. Hoiustamise tasu ja kinnistuskande eest tasub ostja, notaritasude osas sõlmitakse tavaliselt kokkulepe. Selline ostuviis vähendab maksimaalselt nii müüja kui ka ostja rahalisi riske. Meie jaoks on oluline, et metsa, metsamaa ja metsakinnistute müük oleks metsaomaniku jaoks võimalikult läbipaistev, arusaadav ja kiire. Seetõttu vormistame tehingud Tallinnas ja Tartus hiljemalt kahe päeva jooksul.

Küsi hinnapakkumist

Tavamets tõend 2023 Metsafondi tõend 2023 Termestal tõend 2022