Metsamaa ostmine ja metsakinnistu ost parima hinnaga

Ostame raiumata ja raiutud metsamaad ja metsakinnistuid üle Eesti (välja arvatud saared). Tava Mets OÜ on usaldusväärne ja asjatundlik pikaajalise kogemusega metsaettevõtte. Ostame metsa, metsamaad ja metsakinnistuid. OÜ Tava mets pole metsakinnistute vahendusfirma, kes müüja arvelt soovib tehinguga teenida ja pakkudes seda vaheltkasuga edasi lõppostjatele - metsa majandajatele.

Oleme usaldusväärne ja asjatundlik pikaajalise kogemusega metsaettevõtte. Hinnastamisel lähtume põhimõttest, et metsa väärtus ajas kasvab. Seetõttu pakume oma klientidele hinda ka selle metsakasutuse eest, mida hetkel majandada ei saa.

Metsakinnistule hinnapakkumise saamiseks on mugav kasutada meie portaali: metsaostmine.ee

Metsa ja metsamaa ostmine

Metsa, metsamaa, metsakinnistute ost ja ülestöötamine on meie põhitegevusala.

Metsa on soovitatav võõrandada koos maaga. Kohustused (maamaks, metsa uuendamine ja järelvalve) ning metsamajandamisest tulenevad kohustused ja riskid kanduvad üle uuele omanikule. Lisaks on omanikule tagastatud metsa müük koos maaga tulumaksuvaba. Raieõiguse võõrandamisel tuleb aga saadav tulu deklareerida, mis tähendab tulumaksu tasumise kohustust.

Metsakinnistute ostmine

Metsakinnistu ostul hoiustatakse ostusumma notari deposiitkontole, misjärel pärast asjaõiguslepingu sõlmimist kannab notar ostusumma müüja pangakontole. Hoiustamise tasu ja kinnistuskande eest tasub ostja, notaritasude osas sõlmitakse tavaliselt kokkulepe. Selline ostuviis vähendab maksimaalselt nii müüja kui ka ostja rahalisi riske.

Metsa, metsamaa ja metsakinnistu ost usalda pikaajalise kogemusega metsafirmale

Tänu pikaajalisele kogemusele metsandusvaldkonnas oleme asjatundlikuks partneriks metsa, metsamaa ja metsakinnistu müügiga seotud asjaajamistel. Meie jaoks on oluline, et metsa, metsamaa ja metsakinnistute müük oleks metsaomaniku jaoks võimalikult läbipaistev, arusaadav ja kiire. Seetõttu vormistame tehingud Tallinnas ja Tartus hiljemalt kahe päeva jooksul.

Tavamets tõend 2022
Metsafondi tõend 2022
Termestal tõend 2022

Küsi hinnapakkumist