Metsa ülestöötamine

Meie jaoks on oluline metsa ülestöötamisel kiirus ja kvaliteet. Toimime metsa ülestöötamisel selliselt, et säiliks metsade tootlikkus ja uuenemisvõime ning mets kui looduskeskkond ka tulevastele põlvedele.

Teostades raietöid ise oma metsakasutusel, teame, et metsa ülestöötamisel on oluline kogemuspõhine teadmiste pagas. Meie prioriteediks metsa ülestöötamisel on tasakaalukas metsakasutus.

Metsa ülestöötamisel kasutame oma raie-  ja kokkuveotehnikat

Metsa raidel kasutame Rootsi tootjate Komatsu 931/C93 2017a/2022a ja Malwa 560 HL 2021a/2022a kergmasinaid. 

Metsa väljavedu teostame Komatsu kergvedukiga Komatsu 830 2010a. Maapinna mineraliseerimisel ja kultiveerimisel on kasutusel allhanketeenus.