Metsa ülestöötamine ja metsauuendus

Meie jaoks on olulised metsa ülestöötamisel, kui metsauuendamisel õige ajastus ja kvaliteet. Toimime metsa majandades selliselt, et säiliks metsade tootlikkus ja uuenemisvõime ning mets kui looduskeskkond ka tulevastele põlvedele.

Teostades raietöid erinevate uuendusraide võtetega, teame, et metsa ülestöötamisel on oluline kogemuspõhine teadmiste pagas, mis tagab maksimaalse metsa uuenemise võimekuse - nii looduslikult, kuid kas selleks vajalike tööde õigeaegse (tihti ka korduva) teostamisega. Meie prioriteediks metsa ülestöötamisel on tasakaalukas metsakasutus.

Metsa ülestöötamisel kasutame oma raie-  ja kokkuveotehnikat

Metsa raidel kasutame Rootsi tootjate Komatsu 931/C93 2017a/2022a ja Malwa 560 HL 2021a/2022a kergmasinaid. 

Metsa väljavedu teostame Komatsu kergvedukiga Komatsu 830 2010a. Maapinna mineraliseerimisel ja kultiveerimisel on kasutusel allhanketeenus.