Metsa ülestöötamine

Metsa, metsamaa, metsakinnistute ost ja ülestöötamine on meie põhiala. Meie jaoks on oluline metsa ülestöötamisel kiirus ja kvaliteet. Toimime metsa ülestöötamisel selliselt, et säiliks metsade tootlikkus ja uuenemisvõime ning mets kui looduskeskkond ka tulevastele põlvedele.

Teostades raietöid ise oma metsakasutusel, siis teame, et metsa ülestöötamisel on oluline teadmiste- ja kogemuspõhine teadmiste pagas. Meie prioriteediks metsa ülestöötamisel on tasakaalukas ja eetiline metsakasutus.

Metsa ülestöötamisel kasutame oma raie-  ja kokkuveotehnikat

Metsa raiet teostame Komatsu langetusmasinatega. Lageraidel kasutame langetusmasinat Komatsu 931/C144 2017a, harvendusraidel Komatsu 911.3/350 2007/2016a. 

Metsa väljavedu teostame Komatsu vedukitega Komatsu 840TX 2012a ja Komatsu 855 2017a. Maapinna mineraliseerimisel ja kultiveerimisel on kasutusel allhanketeenus.