Metsa majandamine

Mets ei ole ainult puude raieplaan ja isetaastuv loodusressurss, vaid terve ökosüsteem, mis on elupaigaks lisaks seal kasvavatele puudele ka väga mitmesugustele eluvormidele. Mitmekesised metsakooslused pakuvad elupaika ja kasvukohta paljudele liikidele. Sellepärast on oluline osata metsa majandamisel näha "puude taga metsa" selle täies perspektiivis.

Eesti kuulub maastikuliselt ja taimkattelt parasvöötme metsavööndisse. See asjaolu võimaldab esiteks isenenesliku looduslike puistute tekke ja sellele kaasa aidates omakorda metsa tavapärasest enam majandada. Õigete majandusvõtete kasutamisel on metsa looduslik uuenemine inimese kaasabil vägagi edukas.

Metsade säästlik majandamine

Meie prioriteediks metsa majandamisel on tasakaalukas ja eetiline metsakasutus. Raiealade mineraliseerimine ja külv, metsaistutus ja noorendike hooldamine on meie igakevadised tegevused, mis soodustavad uue metsapõlvkonna arengut.

Soovime, et meie majandustegevuse tulemusena säiliks metsade tootlikkus ja uuenemisvõime ning mets kui tuluallikas ja looduskeskkond ka tulevastele põlvedele.

PEFC sertifikaat

Tava Mets omab PEFC setrifikaati metsakooslusele suurusjärgus üle 7000 ha (2021 aasta seisuga). Sertifikaat väljastatakse metsafirmadele, kes majandavad oma metsa säästva metsamajanduse põhimõtetel.

PEFC tarneahela sertifikaat võimaldab ettevõttel osta, toota, müüa või vahendada puitu PEFC sertifitseeritult. Lisaks annab tarneahela sertifikaat ettevõttele turueelise nii Eestis kui ka välismaal, kuna nõudlus tunnustatud, globaalsete sertifitseerimissüsteemide alusel sertifitseeritud toodangu järele järjest kasvab. PEFC metsamajandamise sertifikaati omab Eestis näiteks RMK.

Metsafirma Tava Mets PEFC sertifikaat

Metsa majandamine oma vahenditega

Ostame metsa, metsamaad ja metsakinnistuid. OÜ Tava mets pole metsakinnistute vahendusfirma, kes müüja arvelt soovib tehinguga teenida ja pakkudes seda vaheltkasuga edasi lõppostjatele - metsa majandajatele.

Meie prioriteediks metsa majandamisel on tasakaalukas ja eetiline metsakasutus. Soovime, et meie majandustegevuse tulemusena säiliks metsade tootlikkus ja uuenemisvõime ning mets kui tuluallikas ja looduskeskkond ka tulevastele põlvedele.