Metsamaa ost, metsa ost aastast 1997

Metsa ost ja metsa ülestöötamine on meie põhitegevusvaldkond.

Abiks metsaomanikule

Metsa ostmine

Ostame raiumata ja raiutuid metsakinnistuid üle Eesti va saared

Metsa hindamine

Metsakorraduskavad ja erapooletu hindamine litsentseeritud spetsialistidelt

Metsa majandamine

Mets ei ole ainult raieplaan ja isetaastuv resurss, vaid terve ökosüsteem

Metsa ülestöötamine

Meil töötavad kaasaegsel raietehnikal kogemustega operaatorid

Metsa, metsamaa ja metsakinnistu ost usalda pikaajalise kogemusega metsafirmale

Tava Mets OÜ on 1997. aastal asutatud Eesti omanikele kuuluv metsafirma, mis on stabiilselt metsamajanduse  valdkonnas tegutsenud üle 20 aasta. Oleme reaalselt metsamajandusliku tegevus-suunitlusega metsafirma. Meil on metsa majandamisel pikaajaline kogemus, asjatundlik meeskond ja isiklik kaasaegne tehnika.

Tunnustatud ja kompetentne metsafirma

Tava Mets OÜ on tunnustatud ja metsandusvaldkonnas kompetentsi omav metsafirma. Meie omandis on üle 8000 hektari maakasutust, millest üle 7000 hektari on PEFC sertifikaadiga metsamaa. Sertifikaat väljastatakse metsafirmadele, kes majandavad metsa säästva metsamajanduse põhimõtetel.

Meie metsaeksperdid on kogemustega ja vastava haridusega metsandus-spetsialistid. Meie töötajatel on mitmeaastane erialane töökogemus, praktikas kinnistunud oskused ja teadmised.

PEFC sertifikaat - Tava Mets metsafirmacreditinfo kleebis naidis 15a

Oleme reaalselt tegutsev metsafirma, mitte vahendaja

Ostame metsa, metsamaad ja metsakinnistuid. OÜ Tava mets pole metsakinnistute vahendusfirma, kes müüja arvelt soovib tehinguga teenida ja pakkudes seda vaheltkasuga edasi lõppostjatele.

Majandades ise oma metsakasutuset peame oluliseks, et proportsionaalselt oleks hinnatud materiaalsed majandushuvid ja tasakaalus looduskeskkond. Metsa sihipärane, teadmiste- ja kogemuspõhine majandamine on üks olulisi ühiskonna arengu tagamise võimalusi. Soovime, et meie majandustegevuse tulemusena säiliks metsade tootlikkus ja uuenemisvõime ning mets kui tuluallikas ja looduskeskkond ka tulevastele põlvedele.

Eesti omanikele kuuluv metsafirma

Tava Mets on Eesti omanikele kuuluv metsafirma. Meie metsandusalane majandustegevus on otseselt Eesti puidutoodete eksporti toetav. Enamuse ettevõtte käibest moodustab metsa ülestöötamine ja puidu müük Eesti suurimatele ümarpuidu varujatele, kes pärast ümbertöötlemist erinevad tootegrupid, kas ekspordivad või varustavad toormega kohalikku puidutöötlemissektorit.

Tööhõive osas on püsitööl 15 inimest.

Kui soovite müüa oma metsa, metsamaad või metsakinnistut, võtke julgelt meiega ühendust. Loodame, et leiate meie näol endale sobiva partneri.

 

Küsi hinnapakkumist

Alates 2015 aastast oleme SOS Lasteküla toetajad.

SOS Lasteküla eesmärk on pakkuda on pakkuda vanemliku hooleta jäänud lastele samasugust kindlus- ja kodutunnet nagu on nende eakaaslastel.

SOS Lasteküla Eesti Ühing - logo 

Saate teha koos meiega kingituse SOS Lasteküla lastele. Ka väike ühekordne annetus on suur kingitus!

 SOS Lasteküla Eesti Ühing - toetus

 Meie aitame lapsi!