Metsamaa ost, metsa ost aastast 1997

Metsa ost ja metsa ülestöötamine on meie põhitegevusvaldkond.

Eesti omanikele kuuluv metsafirma

Tava Mets OÜ on 1997. aastal asutatud Eesti omanikele kuuluv ettevõte, mis on stabiilselt metsamajanduse  valdkonnas tegutsenud üle 25 aasta. Oleme reaalselt metsamajandusliku tegevus-suunitlusega metsafirma. Meie metsandusalane majandustegevus on otseselt Eesti puidutoodete eksporti toetav. Ettevõtte omandis on üle 8000 hektari maakasutust, millest üle 7000 hektari on PEFC sertifikaadiga metsamaa. Sertifikaat väljastatakse metsafirmadele, kes majandavad metsa säästva metsamajanduse põhimõtetel. Enamuse ettevõtte käibest moodustab metsa ülestöötamine ja puidu müük Eesti suurimatele ümarpuidu varujatele, kes pärast ümbertöötlemist erinevad tootegrupid, kas ekspordivad või varustavad toormega kohalikku puidutöötlemissektorit.

Meie metsaeksperdid on kogemustega ja vastava haridusega metsandus-spetsialistid. Meie töötajatel on mitmeaastane erialane töökogemus, praktikas kinnistunud oskused ja teadmised.

pefc label pefc19 22 12 raamita pefc

Majandades ise oma metsakasutuset peame oluliseks, et proportsionaalselt oleks hinnatud materiaalsed majandushuvid ja tasakaalus looduskeskkond. Metsa sihipärane, teadmiste- ja kogemuspõhine majandamine on üks olulisi ühiskonna arengu tagamise võimalusi. Soovime, et meie majandustegevuse tulemusena säiliks metsade tootlikkus ja uuenemisvõime ning mets kui tuluallikas ja looduskeskkond ka tulevastele põlvedele..

 

 

 

Alates 2015 aastast oleme SOS Lasteküla toetajad.

SOS Lasteküla eesmärk on pakkuda on pakkuda vanemliku hooleta jäänud lastele samasugust kindlus- ja kodutunnet nagu on nende eakaaslastel.

SOS Lasteküla Eesti Ühing - logo 

Saate teha koos meiega kingituse SOS Lasteküla lastele. Ka väike ühekordne annetus on suur kingitus!

 SOS Lasteküla Eesti Ühing - toetus

 Meie aitame lapsi!