Tavamets

Tava Mets OÜ

Kontaktandmed

Üldandmed

Kontaktid

Rita Rebane

Raamatupidamine

Valdo Hermann

Metsakinnistute ost

Jaanus Kiis

Juhatus / metsa majandamine

Kaspar Songisepp

Meister

Allar Kivirähk

Meister

Riho Plaan

Meister (transport)

Janek Padar

Juhatus / metsa haldus