Tavamets

Metsa, metsamaa ja metsakinnistu hindamine

Metsakorralduskavad ja erapooletu metsa, metsamaa ja metsakinnistu hindamine oma ala litsentseeritud spetsialistidelt.

7000 hektari metsa omanikuna hindame metsa pikema perspektiivi arvestusega ja meie poolt pakutud metsa hektari hind võib olla suurem kui koheselt metsast saadav tulu. Metsa, metsamaa ja metsakinnistu hindamisel lähtume muuhulgas metsakorralduskavast või takseerandmetest, objekti asukohast, kasvukohatüübist ja boniteedist. Suurusjärgu sobivuse korral käib meie spetsialist objektil ja teeb lõpliku hinnaarvestuse. Kinnistul kasvavale metsale arvestame lisaks ka metsamaa väärtuse.

Kui metsaomanikul pole metsamajanduskava, aga on soov lasta metsa erapooletult hinnata, siis on mõistlik tellida metsa, metsamaa ja metsakinnistu hindamine sõltumatult metsakorraldusettevõttelt, kes ise metsa majandamisega ei tegele.

Metsa, metsamaa ja metsakinnistu hind

Metsa, metsamaa ja metsakinnistu hind sõltub mitmest tegurist:

  • metsa, metsamaa, metsakinnistu suurus;
  • kasvava metsa tagavara hektaril;
  • metsa liigiline koosseis;
  • metsa vanuseline koosseis;
  • kasvukohatüüp;
  • boniteet;
  • ligipääs metsakinnistule.
Metsakorralduskavad, metsatakseerimine ja metsa hindamine
Markku Juronen

GSM: +372 55 581 227

e-post: markku.juronen@metsakorraldus.ee

Metsakorralduse Büroo OÜ

Puiestee 2, Sõmeru 44201 Lääne-Virumaa 

 

 

 PALGI MAHUARVUTUSTABEL