Tavamets

Metsamaa, metsakinnistu ja metsa müük

TavaMets 2023 tõend Metsafondi 2023 tõend

Müüme

Metsa on soovitatav võõrandada koos maaga. Kohustused (maamaks, metsa uuendamine ja järelvalve) ning metsamajandamisest tulenevad kohustused ja riskid kanduvad üle uuele omanikule. Lisaks on omanikule tagastatud metsa müük koos maaga tulumaksuvaba. Raieõiguse võõrandamisel tuleb aga saadav tulu deklareerida, mis tähendab tulumaksu tasumise kohustust.

Müüa järveäärse liivarannaga ja elektri ning piirkondliku veevärgi liitumisega elamumaa sihtotstarbega kinnistud Vehendis. Piirkond on kaunimaid ja populaarsemaid puhkepaiku Võrtsjärve idakaldal. Rand on kohane suplemiseks, surfamiseks ja veemotospordi harrastamiseks, pikniku- ja lõkkeplatsid, võrkpalliplats ja lahtine rannahoone. Naabrust ilmestab maitsekas ristpalkmaja. Kinnistuni tee asfalteeritud.

Võrtsjärv on Eesti suurim sisejärv. Võrtsjärve vesikonna pindalast (3374 km2) hõlmab järv 270 km2.Keskmise veeseisu korral on veepinna kõrgus 34,6 m ü.m.p., maht 0,75 km3, keskmine sügavus 2,8 m ja suurim sügavus 6 m. Järve idarannik on valdavalt kõrge, mitmes paigas kõrguvad Kesk-Devoni Aruküla lademe punase liivakivi paljandid. Rannu-Jõesuus saab alguse järve ainus väljavool – Suur-Emajõgi. Järve suurimad saared on Tondisaar ja Pähksaar.

Müüme

Müüa kinnisvaraarendusprojekt Lillemäe Tammel, 250 m Võrtsjärvest, männimets. Läheduses Tamme polder ja väga korralik paadisadam. Tamme polder valmis 1974. aastal. Parandatud maadelt kogunenud liigvett pumbatakse praegugi vajadusel Võrtsjärve. Poldri pumbamaja juures asub 2004. aastal süvendatud kanal, mis on tuntud purjetajate meelispaigana.Detailplaneering 10-le suvilakrundile. Info: katastritunnus: 66601:004:0102